Stichting Move Delft zet zich in voor kinderen en jongeren uit Delft van tien tot zestien jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. In alle Move-projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief.

Op donderdag 22 oktober van 12.00 tot 17.00 uur gingen kinderen onder begeleiding van vrijwillige studenten aan de slag om in actie te komen voor de wijk. Ze gingen met elkaar in gesprek en verzinnen een idee om hun eigen leefomgeving een stukje beter en leuker te maken.

Het programma bestond uit twee delen. In het eerste blok verzonnen en kozen de kinderen een actie. In het tweede blok voerden ze het miniproject uit, zoals complimentjes uitdelen aan buurtbewoners of een opknapactie. De kinderen bedachten zélf wat ze wilden bijdragen en werden begeleid door de studenten. Aan het einde van de middag ontvingen de kinderen een diploma. Meer weten? Kijk hier.

Stichting Move Delft
Onderwijs, Technologie & Innovatie

Kidsproof

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x