De sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat is het doel van het Sportakkoord. Dat lukt alleen als gemeenten daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom heeft minister Bruins alle gemeenten opgeroepen een eigen lokaal sportakkoord op te stellen. Met dit Sportakkoord geeft Delft gehoor aan deze oproep.

De ambitie luidt: Alle Delftenaren een leven lang laten bewegen en sporten: jong en oud, rijk en arm, talent en gezelligheidssporter, met en zonder beperking. Om dat te bereiken, stimuleert de gemeente dat er een sportaanbod is voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur, en dat verenigingen en andere maatschappelijke instellingen in staat zijn om samen dat inclusieve sportaanbod te organiseren. Zo draagt de sport, vanuit haar intrinsieke waarde en organisatiekracht, aantoonbaar bij aan de maatschappelijke versterking van Delft.

Het Delftse Sportakkoord is verdeeld over drie thema’s:

  1. Sportstimulatie en -innovatie
    Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor senioren, kinderen, jongeren, mensen met een minimum inkomen, mensen met een beperking of andere specifieke doelgroepen.
  2. Verenigingsondersteuning
    Sportverenigingen hebben een vitale, sterke en solide basis nodig om in te kunnen blijven spelen op toekomstige ontwikkelingen.
  3. Sport en sociaal domein
    De sportvereniging kan, indien deze vitaal is, een nog grotere maatschappelijke rol vervullen in de wijk.

Meer informatie vind je via www.delftvoorelkaar.nl.

Activiteiten

Activiteiten voor deze maand worden later bekend gemaakt
Meer activiteiten

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x