Wat is Ons Delft, maak de stad!?
Ons Delft, maak de stad! begon in 2019 als stadsfestival over de toekomst van Delft. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus hebben we dit jaar gekozen voor een nieuwe aanpak. Met verschillende online en offline activiteiten kan iedereen meedenken over stadsbrede toekomstige ontwikkelingen en laten organisaties en bedrijven zien hoe zij bezig zijn met de toekomst van Delft richting 2040.

De thema’s van Ons Delft, maak de stad! sluiten aan bij de doelen die we met elkaar in 2040 willen realiseren:

  • Delft als stad met voorzieningen voor iedereen
  • Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie
  • Delft als plek waar het goed wonen is
  • Delft als toeristische topbestemming
  • Delft als plek die bereikbaar is voor iedereen
  • Delft als energieneutraal

Ook haakt Ons Delft, maak de stad! aan bij andere programma’s als Verbonden Stad, Gebiedsontwikkeling, Omgevingsvisie en het Sociaal Domein.

Waarom is dat belangrijk?
Delft is volop in ontwikkeling, maar de ruimte is schaars. Als stad zoeken we steeds naar de goede balans tussen wonen, werken en voorzieningen. We willen samen met inwoners, ondernemers en partners bouwen aan een stad waar het goed wonen, leven en verblijven is. Een stad die uitnodigt, ontmoet en verbindt. En waar iedereen die wil meedoen, zich vrij voelt om dat te doen.

Met Ons Delft, maak de stad! willen we Delftenaren betrekken bij de toekomst van Delft. Met deze inbreng krijgen we een nog duidelijker beeld van wat er in de stad leeft en wat de wensen en ideeën zijn voor de stad richting 2040.

Hoe doen we dat?
Ons Delft, maak de stad! staat in het teken van Delft in 2040. Hoe laten we Delft ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te wonen, te werken en te verblijven? Elke maand staat een nieuw thema centraal, dat vorm krijgt in online en offline activiteiten. We gaan op bezoek bij wijken en gebieden in de stad. Haken aan bij bestaande evenementen en bijeenkomsten. Gaan in gesprek met experts uit de omgeving en trekken eropuit met kenners uit de regio. Al deze activiteiten zijn via dit platform voor iedereen toegankelijk. Want Ons Delft, maak de stad! is van en voor ons allemaal. Samen denken we na over het Delft van de toekomst. Doe je mee?

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x