Schieoevers wordt een uniek gebied met een eigen karakter, waar werken en wonen, leren en maken, denken en doen straks samengaan. Het toekomstbeeld voor Schieoevers is een levendig, gemengd stedelijk gebied in Delft, met ruimte voor kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. De ambitie is om het huidige bedrijventerrein te intensiveren en er stedelijke functies en voorzieningen aan toe te voegen, met behoud van het typische industriële karakter. Werkplekken en woningen worden in het gebied met elkaar in gelijkwaardige verhouding gerealiseerd.

De ontwikkeling van het gebied kan ook een grote bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid. Er zal veel aandacht zijn voor energietransitie, het reageren op de klimaatverandering, schone mobiliteit en een circulaire economie. Samen zorgen bedrijven, bewoners en de gemeente hier voor een toekomstbestendige stadswijk, waar iedereen zich thuis voelt.

De komende jaren ligt de focus op de ontwikkeling van drie deelgebieden: Nieuwe Haven, Schiehallen (Kabeldistrict) en het stationsgebied Delft Campus. Zo verandert dit bijzondere gebied aan de Schie geleidelijk in een stadswijk met volop ruimte voor de innovatieve maakindustrie.

Meer weten over Schieoevers? Kijk op de website.

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x