The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving.

Hier komen wetenschappers, het bedrijfsleven, overheden en het brede publiek bij elkaar om hun duurzame innovaties op kleine schaal te testen. Door in vroeg stadium samen te werken worden knelpunten weggenomen en kan de innovatie sneller opschalen. Zo kunnen de verschillende uitdagingen van deze tijd zo efficiënt mogelijk worden aangepakt. Voorwaarde voor succesvolle opschaling is namelijk dat vier aspecten op hun plaats vallen: het technologische systeem, het businessmodel, de maatschappelijke omarming en de wet- en regelgeving. Elk aspect kan een knelpunt vormen.

Deze uitdagingen zijn in drie thema’s op te delen: duurzaam bouwen en renoveren, de klimaatadaptieve stad en toekomstig energiesysteem. Het schaalniveau is dat van huis, straat en wijk: de stad zoals hij wordt beleefd door bewoners. Niet voor niets staan er op The Green Village huizen en wonen er mensen. Ze ervaren hoe nieuwe concepten werken in het dagelijks leven en leveren hierdoor waardevolle input aan onderzoekers en ondernemers. The Green Village is een regelluw ‘openlucht-laboratorium’. Door aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, sociaal-maatschappelijke en regelgevings/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk om daar impact te hebben.

The Green Village fungeert als experimenteerruimte, ontmoetingsplek en etalage voor publieke en private partijen die willen innoveren voor een duurzaam gebouwde omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld technische startups, maar ook gevestigde bouw- en energiebedrijven die een nieuw concept willen beproeven en tonen aan potentiële afnemers. De proeftuin dient ook als een leergemeenschap die innovatie en arbeidsmarkt op elkaar aansluit. Medewerkers van bijvoorbeeld netbeheerders, installatiebedrijven, elektriciens en gww-bedrijven leren er hoe de techniek van de toekomst werkt, zodat deze niet alleen wordt ontwikkeld maar ook kan ook worden toegepast, onderhouden en beheerd. Zonder competente arbeidskrachten komt de gewenste verduurzaming immers niet tot stand.

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x