Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 september 2020.

Gemeente Delft wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de website:

Aanpak bevorderen toegankelijkheid

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle. Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers. Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig. De gemeente vraagt bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden.

Extra toelichting

Probleem met toegankelijkheid? Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x